Üretim Tesisimiz

Sağlık ve Ağız Tadı

Ulupınar Doğal Kaynak Suyu Çatalca Karamdere suların kirlenmesine neden olan, sanayi, yerleşim alanları, tarım, hayvancılık gibi faaliyetlerden tamamen uzak, ormanlık bir bölgedir.

Kaynağının bu özelliği nedeni ile fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, radyoaktivite gibi kirliliklerden uzak olmasının yanında, suyun içimine olumsuz etki yapan alüminyum, bakır, demir, sodyum, klorür, sülfat gibi maddelerin çok az veya hiç olmaması da Ulupınar Doğal Kaynak Suyunun ağız tadını arttırmaktadır.

Modern Teknoloji – Hijyen ve Ürün Güvenliği

Ulupınar Doğal Kaynak suyunun fabrika laboratuvarlarında günlük analizlerinin yapılarak kontrol edilmesinin yanında, aylık, üç aylık ve yıllık olarak da Sağlık Bakanlığı ve Bölge Sağlık Müdürlüğü’ncede kalite kontrolleri yapılmaktadır.

Ruhsat ve Marka belgeleri için buraya tıklayınız.